گزارش جلسه 12خانواده موفق 3 و جلسه 6 خانواده موفق4

آیا حرفتون خریدار داره؟ فروش و مذاکره چه ربطی به خانواده و ارتباطات خانوادگی داره؟ فروش چیه؟اینکه بتونیم خواسته مون...

ادامه مطلب

گزارش جلسه دوم کارگاه خانواده موفق (5) بافق

جلسه دوم خانواده موفق بافق برگزار شد. دومين جلسه بافق با موضوع روابط پيگيري شد. روابط در خانواده موضوع بسيار مهمي كه عمومآ...

ادامه مطلب

گزارش كارگاه مشترك دوره 3 – 4 خانواده موفق

موضوعات : رسانه در خانواده  با تدريس محمد منشي زاده و روابط در خانواده با تدريس استاد مهراب رسانه موضوعي كه تقريبا...

ادامه مطلب

12