گزارش جلسه اول سمينار رسالت فردي و هدف گذاري

سمينار دوجلسه‌اي رسالت فردي و هدف گذاري بالاخره برگزار شد . رسالت چيست ؟ چرا بايد رسالت داشته باشيم ؟ چرابايد در زندگي...

ادامه مطلب