درخواست سمینار (دوره آموزشی)

جهت درخواست سمینار یا کارگاه آموزشی فرم زیر را تکمیل نمایید:

  • (نام و نام خانوادگی برگزار کننده)
  • در موبایل اعداد را به صورت انگلیسی وارد نمایید.
  • (جهت انتخاب بر روی هر یک کلیک نمایید)
  • (در صورت مشخص بودن تاریخ دقیق برنامه، آن را وارد نمایید)
  • لطفا در مورد برنامه ی مورد نظر خود، توضیحاتی ارائه بفرمائید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .