گـزارشـات

پیشنهـاد مطالعـه

ملت عشق

ملت عشق نام رمانی است نوشته الیف شافاک که در سال ۲۰۱۰ / ۱۳۸۹ به صورت هم‌زمان به دو زبان

آخرین دست نوشته

آینده ای بسیار زیبا

ما دوران بسیار خوبی در پیش داریم، خیلی بهتر از آنچه فکرش را می‌کنیم. نسل جدیدی که می‌رسد و ما

تازه ترین مقـاله

انواع خانواده

((خانواده سنتی)) با رجوع به پیشینه تاریخ اجتماعی انسان نهاد خانواده اولین نهاد اجتماعی است

آخـرین خـبر

گزارش جلسه 12خانواده موفق 3 و جلسه 6 خانواده موفق4

آیا حرفتون خریدار داره؟ فروش و مذاکره چه ربطی به خانواده و ارتباطات خانوادگی داره؟ فروش چیه؟

همراه با مخاطبان

فعالیت های رسانه ای

گفتگوی ویژه

مستـمر